Magic Baby Names is a unique search site with 102,326 names collected from 2,652,165 family trees, containing 130,954,467 people.

But you don't need to trawl through long lists of baby names any more!

Simply enter names you like and let this genius technology inspire you to find the perfect name. How?

My favorite names

clearsortgroupprint

Click the ♡ next to a name to add it to your favorites.

Magic Baby Names

Popular Y baby names for boys:

Yo   Yonatan   Yi   Yardley
Yusuf   Yan   Yaseen   Yaron
Yash   Yến   Yousuf   Yue
Yosef   Yunus   Yong   Yasar
Yuri   Yasin   Yoel   Yianni
Yehuda   Yannick   Yisroel   Yin
Yousef   Yakov   Yousif   Yusef
Yaakov   Yossi   Yuvraj   Yvon
Yuval   Yasir   Yarden   Yun
Yogesh   Yoni   Yaniv   Yann
Yves   Yoav   Yuan   Yehoshua
Yahya   Yu   Yohan   Yani
Yuki   Young   Yasser   Yosi
Youssef   Ying   Yitzchak   Yoshi
Yair   Yang   Yona   Yiannis
Even more boys names...

Click a name to browse or enter a different name below: